021-22679298

خلاصه:

در صورتی که برای مهمان های خاص خود میخواهید با هزینه ای متناسب غذاهای خاص و متنوع سرو کنید و انواع غذاهای ایرانی ، فرنگی ، دریایی را با دیزاینی متناسب مهمانی و جشن خود برای پذیرایی استفاده کنید ما میتوانیم با اعزام آشپرهای حرفه ای به شما کمک کنیم تا انواع غذاها ، دسرها ، فینگرفودها طبخ کرده و در صورت تمایل برای مهمانان خود توسط همان آشپز با پرستیژ استایل خاص و ویژه سرو کنید .

در صورتی که برای مهمان های خاص خود میخواهید با هزینه ای متناسب غذاهای خاص و متنوع سرو کنید و انواع غذاهای  ایرانی ، فرنگی ، دریایی  را با دیزاینی متناسب مهمانی و جشن خود برای پذیرایی استفاده کنید ما میتوانیم با اعزام آشپرهای حرفه ای به شما کمک کنیم تا انواع غذاها ، دسرها ، فینگرفودها طبخ کرده و در صورت تمایل برای مهمانان خود توسط همان آشپز با پرستیژ  استایل خاص و ویژه سرو کنید .

خدمات مرتبط