021-22679298
info@tehrantizkar.com
خلاصه:

استقرار و بکار گیری مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکتهای پروژه محور توسط نرم افزارهای مشهور این حوزه صورت می گیرد که نرم افزار مایکروسافت پروجکت بیش از دو دهه است که توسط مایکروسافت به این منظور ارائه گردیده و توسط کاربران برای کنترل پروژه های سازمان استفاده می گردد. این نرم افزار از قوی ترین، منعطف ترین و کاربردی ترین نرم افزارهای مدیریت پروژه است و طبق نسخه ۲۰۱۳ تدریس خواهد شد. پیش نیاز این دوره ، دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه می باشد.

استقرار و بکار گیری مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکتهای پروژه محور توسط نرم افزارهای مشهور این حوزه صورت می گیرد که نرم افزار مایکروسافت پروجکت بیش از دو دهه است که توسط مایکروسافت به این منظور ارائه گردیده و توسط کاربران برای کنترل پروژه های سازمان استفاده می گردد. این نرم افزار از قوی ترین، منعطف ترین و کاربردی ترین نرم افزارهای مدیریت پروژه است  و طبق  نسخه  ۲۰۱۳ تدریس خواهد شد. پیش نیاز این دوره ، دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه می باشد.
  جهت دریافت آموزش لطفا فرم زیر را پر نموده تا کارشناسان تیزکار جهت ارائه خدمات با شما تماس حاصل نمایند .
 

خدمات مرتبط