021-26141503

همکاری با تیزکارشرکت خدمات اینترنتی تیزکار برای تکمیل کادر خود از افراد متخصص
واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید


از تمام نیروهای فنی : برقکار ، جوشکار ، تاسیسات ، مکانیک سیار و ...
از تمام نیروهای خدماتی شامل نظافت منزل و ...
آرایشگر زنانه و مردانه
خیاط مردانه
تعمیرکار لوازم منزل
ماسور خانم
طراح دکوراسیون داخلی
معلمین جهت تدریس خصوصی در منزل
عکاس با لوازم کامل عکاسی جهت عکاسی در محل مورد نظر مشتری
و ...

فرم زیر را پر کنید و منتظر تماس همکاران ما در تیزکار بمانید .