021-22679298

صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

آموزش پریماورا
آموزش پریماورا

به منظور استقرار برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکتهای پروژه محور خصوصا گزارش های برنامه ریزی و کنترل پروژه های بزرگ ، نرم افزار پریماورا به شکل وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر نرم افزار P6 متعلق به شرکت Oracle آمریکا به عنوان یکی از نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه دنیا مطرح است که در حوزه های مختلف به مدیریت یکپارچه پروژه های سازمان ها می پردازد. این نرم افزار برای مدیریت انواع پروژه ها بر مبنای روش مسیر بحرانی (CPM) قابلیت بکارگیری را دارد.

ادامه مطلب
آموزش نرم افزار MSP در سطح مقدماتی و پیشرفته
آموزش نرم افزار MSP در سطح مقدماتی و پیشرفته

استقرار و بکار گیری مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکتهای پروژه محور توسط نرم افزارهای مشهور این حوزه صورت می گیرد که نرم افزار مایکروسافت پروجکت بیش از دو دهه است که توسط مایکروسافت به این منظور ارائه گردیده و توسط کاربران برای کنترل پروژه های سازمان استفاده می گردد. این نرم افزار از قوی ترین، منعطف ترین و کاربردی ترین نرم افزارهای مدیریت پروژه است و طبق نسخه ۲۰۱۳ تدریس خواهد شد. پیش نیاز این دوره ، دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه می باشد.

ادامه مطلب

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی